Articles Comments

ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷ!

ಅಟ್ಟ ಏಣಿಗಳ ಕಥೆ

ಅಟ್ಟ ಏಣಿಗಳ
ಅದೇ ಹಳೇ ಕಥೆ
ಅಟ್ಟವೇರಲು ಏಣಿ
ಏಣಿ ಕೊನೆಗೆ ಅಟ್ಟವಂತೆ!

ಒಂದೊಂದು ಏಣಿ
ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಲೂ ಪ್ರಯಾಸ
ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸ
ಹಠ ಹಿಡಿದು ಉಪವಾಸ!

ಎರಡನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದರೆ
ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲ ಮರೆವು
ಏರುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ
ಕೆಳಗಿನದೆಲ್ಲವೂ … ಮುಂದೆ ಓದಿ... »

ರುಚಿಗಾರ ಸವಿಗಾರ

ಅನಾಥೆಯಾದ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕಿಯಿದ್ದಳು ಒಂದೂರಿನಲ್ಲಿ. ಆಕೆಗೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಿನಾಲು ರಾಟಿಯ ಮೇಲೆ ನೂಲುವಳು. ಬಂದಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಉದರ ನಿರ್ವಾಹ ಸಾಗಿಸುವಳು. ರಾತ್ರಿ … ಮುಂದೆ ಓದಿ... »

ಹೊಸತು! ಹೊಸತು!!

ನಗೆ ಡಂಗುರ – ೯೫

ಆ ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದು ದುರಂತದ ಪ್ರಸಂಗ. ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರ ಮರಣ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿ ನಡೆದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಕರೆಸಿ ಹೆಣದ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಏರ್ಪಾಟು ಆಗಿತ್ತು. ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲದಿಂದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್ ಹೆಣವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಆ ಹಿರಿಯ ಜೀವವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ‘ಸ್ಮೈಲ್ ಪ್ಲೀಸ್’! ಎಂದ.
***

ಮುಂದೆ ಓದಿ... »

ಅಲೆ

ಅಲೆ
ನನ್ನ ಆದರ್ಶ.
ಎದ್ದು ಬೀಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲ
ಬಿದ್ದರೂ ಏಳುವುದಕ್ಕೆ
*****

ಮುಂದೆ ಓದಿ... »