Articles Comments

ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷ!

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ…

ಒಂದಿಷ್ಟೇ ಹೀರಿ
ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದ
ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪಿನೊಳಗೆ
ಭರ್ರನೆ ಹಾರಿ ಬಂದ
ಪಾಪದ ನೊಣ
ಸರ್ರನೆ ಬಿದ್ದಾಗ
ಕರುಳು ಚುರ್ರೆಂದು
ಎರಡೇ ಬೆರಳು
ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ
ನೊಣ ಹೊರತೆಗೆದೆಸೆದು
‘ಜೀವ ಉಳಿಸಿದೆ’
ಎಂದು ಬೀಗುವಾಗ

ರೆಕ್ಕೆ ಕೊಡವಿ
ಮುಂದೆ ಓದಿ... »

ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ

ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಜಾಣನಾದ ಮಂತ್ರಿಯಿದ್ದನು. ಮಂತ್ರಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯವಾಳುತ್ತ ರಾಜನು ಸುಖದಿಂದ ಇದ್ದನು. ರಾಜನು ಒಂದು ದಿವಸ ಮಂತ್ರಿಮಾನ್ಯರೊಡನೆ ತನ್ನೋಲಗದಲ್ಲಿ … ಮುಂದೆ ಓದಿ... »

ಹೊಸತು! ಹೊಸತು!!

ನಗೆ ಡಂಗುರ – ೧೦೭

“ವಿವಾಹ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಪೋಲೀಸ್ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ವ್ಯತಾಸ ಹೇಳು ನೋಡೋಣ” ಶಾಮಣ್ಣ ಕೇಳಿದ.
ಶೀನಣ್ಣ: ಪೋಲೀಸ್ ಬಂಧನವಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠಪಕ್ಷ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲಾದರೂ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು- ವಿವಾಹ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು!
***

ಮುಂದೆ ಓದಿ... »

ನಾಗರಿಕತೆ

ಬಟ್ಟೆಯುಟ್ಟು
ಬಜಾರಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು
ಬಜಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ
ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿತು
*****

ಮುಂದೆ ಓದಿ... »